UPPHOVSRÄTT

Texter, teckningar och fotografier på dessa sidor har ett upphovsrättsligt skydd. Ingetdera får användas av andra än upphovsmannen utan särskilt tillstånd. Skyddet regleras i lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Svensk författningssamling (SFS 1960:729), den s.k. upphovsrättslagen.

Rättigheterna till texter och teckningar av författaren Emil Hagström, tillhör syskonen Jakobsson, representerade av Einar Jakobsson, som nås via Emil Hagström-sällskapet.
E-post till Einar Jakobsson: "jakobssoneinar@gmail.com" 

Användandet av texter (poesi eller prosa) utan kommersiellt intresse i syfte att belysa Emil Hagströms författarskap - att arbeta för att sprida kännedom kring redan publicerade verk - är fritt mot angivande av källa. Vi önskar endast att man redovisar var, när, hur och vad som gjorts till Emil Hagström-sällskapet (e-postadress finns under "om sällskapet" i menyraden.) 

För att få rättighet att tonsätta, framföra eller trycka något av Emil Hagströms verk i kommersiellt syfte krävs tillstånd för detta.

Eftersom Emil Hagström blivit avporträtterad och hans poesi blivit tonsatt vill vi betona att det i en del sammanhang finns flera upphovsmän att ta hänsyn till. Ställ gärna frågan till Sällskapet. Vi kan ibland förmedla kontakten till rättsinnehavare. I övriga fall hänvisar vi till gällande lagstiftning och rekommenderar intresserade att vid behov ta del av följande hemsidor, här i bokstavsordning: