E H skrivmaskin
E H skrivmaskin

Styrelse för sällskapet år 2024 :

Ordförande Einar Jakobsson, Uppsala  

Vice ordförande Tore Fors, Sollefteå

Kassör Berith Jakobsson, Göteborg

Sekreterare Göran Sallnäs, Åkersberga

Ledamot  Inger Sjöblom, Stockholm/Sollefteå

 

Emil Hagström-sällskapet

Vårt sällskap bildades på 100 årsdagen av Emil Hagströms födelse, 2007-07-03. Konstituerande sammanträde genomfördes den 29:e september 2007 på Runöskolan i Åkers Runö.

På andra sidan Tunafjärden bodde Emil och Ester Louise Gard från 1950 fram till 1970.

Han beskriver platsen från sin horisont på följande sätt i novellen:

Den stora vita båten

"På ena sidan berget, där vi hade vår kryddgård med bland annat den av Bellman besjungna pimpinellan, skär en havsvik in i landet. Viken är en direkt fortsättning på Ålandshav och Trälhavet. Och bortom näset, där numera Runöskolan låter sina röda tegeltak lysa bland tallarna, finns en vik, som från min höga utsikt liknar en svärdsklinga. På landsvägen förbi tomten är trafiken sparsam, på viken desto livligare. Under sommaren är det tätt mellan motorbåtarna. På vintern drar fiskarna ut på sparkstötting eller kälke, ibland på skidor , beroende på väder och snöförhållanden. Viken är en livsnerv för bygden........"

I novellen, som återfinns i HISTORIER FRÅN VÄGARNA, återknyter Emil sin uppväxts Sollefteå och Ådalen med Roslagen. 

Kontakt

Du kan använda detta formuläret för att kontakta oss om frågor gällande Emil Hagström-sällskapet. 

Vill du bli medlem ?

Medlem (enskilda personer) 200:-.
Stödjande medlem (Företag, organisationer och liknande sammanslutningar) 500:-

Via post, e-post eller i samband med inbetalning av medlemsavgift sänder du oss uppgifter om:
Ditt namn, adress och postadress
samt e-postadress, om du har någon sådan. Gärna ditt telefonnummer.

Medlemsavgiften betalas till Bankgiro 223-0571 eller Plusgiro 31 70 45-3

Du får medlemskap och betalning bekräftade per post eller e-post.