STIPENDIER och UTMÄRKELSER

Författarföreningen 1945

Boklotteriets författarstipendium 1949

Åhlén & Åkerlunds förlags författarstipendium 1951

"Åhlén och Åkerlunds författarstipendium instiftades 1948. Det utgår med 5000 kronor och avses att utdelas till svenska författare, som under året medarbetat i någon av förlagets publikationer med skönlitterära bidrag, noveller eller självständigt utarbetade artiklar i original, som kan anses vara av sådant värde att de förtjänar belöning."
(Utdrag ur en längre text.)

Aftontidningens författarstipendium 1953

Tidens förlags stipendium 1955

Sveriges författarfonds författarstipendium 1956

Landsbygdens författarstipendium 1957

"För djupt originell verskonst och poetisk livfull självbiografisk novellistik tilldelas Emil Hagström Landsbygdens stipendium ur Boklotteriet för år 1957."

Bjelles 60-årsfond 1959

Sveriges författarfonds författarpremium 1960

"Sveriges författarfond har som ett led i sin verksamhet till belöning av litterär förtjänst tilldelat Emil Hagström ett författarpremium för år 1960 på femtusenkronor. Erik Hedfelt ordförande"

Tidningen Vi:s litteraturstipendium 1961

Landsorganisationens kulturstipendium 1962

(Landsorganisationens (LO:s) kulturstipendium utdelades för första gången detta år.)
"Emil Hagström har i sin diktning hävdat människans rätt till sol och ljus, till glädje, försoning och gemenskap. Han har givit realismen en sällsam lyrisk klangbotten i fint utmejslade dikter. Hagström har anklagat genom att ge den historiska verkligheten en skarp ljusskärpa. Hans hembygdsdikter har i fler avseenden få motstycken i originalitet och stilkonst.
Landsorganisationen i Sverige
Arne Geijer "

Boklotteriets författarstipendium 1964

Ferlinstipendiet (numera -priset) 1964

(Detta var andra året Ferlinstipendiet utdelades.)

Dan Andersson- priset 1967

Meddelandet på pg-blanketten:

"Broder! Detta är Du väl värd. En liten hälsning till Dig från oss alla i finnmarkskretsen.
Gunde"

Litteraturfrämjandets författarstipendium 1968