Evenemang

Här presenterar vi arrangemang som Emil Hagstöm-sällskapet genomför eller deltar i.

 Årsmöte

Emil Hagström-sällskapet kallar medlemmarna till ett digitalt årsmöte. 

Måndagen den 9 augusti kl. 18.00 2021. 

Årsmötet kommer att behandla 2019 och 2020 års verksamhet 

Kallelse och länk kommer att översändas med mail till medlemmar.