Vi minns Thorstein Bergman 

23 augusti 1942 - 26 maj 2022

Emil Hagström-sällskapet minns Thorsten Bergman för hans aktiva arbetet att lyfta fram författaren Emil Hagström liv och verk. Thorstein bidrog till bildandet av vårt sällskap och har varit dess hedersmedlem sedan 2007.

Thorstein Bergmans tolkningar av Emils Hagströms diktning är storslagna. Tonsättningarna av Emil Hagströms dikter i albumet "Visor i Tidlösa" från 1971 har betytt mycket för vår kännedom om och förståelse av Emil Hagström livsverk.

Under 1980-talet arbetade Thorstein Bergman hos Arbetarnas Bildningsförbund och var därvid aktivt i arbetet med "Lyrikveckan i Sollefteå" som arrangerades under år 1981 - 1990. Vid varje års lyrikvecka presenterades Emil Hagströms diktning.  Även Thorsteins LP- album "Oss till glädje..." bör nämnas som ännu ett exempel på Thorsteins förmedling av Emils Hagströms dikter, främst genom Thorsteins finkänsliga tonsättningar.

Thorsteins Bergman skapade tillsammans med den finlandssvenske poeten Gösta Ågren en film om Emil Hagström: "Ett vinterliv, en sommardikt. En film om Emil Hagström." (År 1973, SVT 2)

Till sist vill vi också nämna Thorsteins levnadsteckning över Emil Hagströms liv - "Ett minnesblad, en barndomsdag ... " som är ett mästerligt författarporträtt över Emil Hagström med betoning på Emils barn och ungdomstid i Sollefteå.

Emil Hagström-sällskapet vill tacka Thorstein Bergman för hans stora och betydelsefulla bidrag till spridningen av Emil Hagströms liv och verk.

Tore Fors