Välkommen till Emil Hagström-sällskapets hemsida.      

Emil Hagström 3 juli 1907 - 11 april 1970

Klarapoeten och arbetardiktaren Emil Hagström föddes och växte upp i Nylandsån utanför Sollefteå.

Emil kom, via långa landsvägar, till Stockholm från Sollefteå i början av trettiotalet. Han kunde hantera en penna, inte bara genom att skriva, utan också genom att teckna, och han försörjde sig så gott det gick på att sälja sina teckningar längs sin vandringsväg.
När Emil nådde huvudstaden, gick hans vandringar mellan tidningsredaktionerna i Klara. En såld dikt eller novell gav husrum, mat och dryck för en eller flera dagar. Med tiden utkom både dikt- och novellsamlingar, inalles 16 böcker.
Han levde, tillsammans med hustrun Ester-Louise, sina sista 20 år i Österskär och är begravd på Österåkers kyrkogård.Här ser vi Emil framför ett porträtt som målats av vännen, konstnären Gösta Bohm. Emil fick målningen i present på sin 50 årsdag, 1957.

Emil Hagström
Emil Hagström

Konstverket återfinns idag i Sollefteå kommuns bibliotek.