Upphovsrätt


 

Texter, teckningar och fotografier på dessa sidor har ett upphovsrättsligt skydd. Ingetdera får användas av andra än upphovsmannen utan särskilt tillstånd. Skyddet regleras i lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Svensk författningssamling (SFS 1960:729), den s.k. upphovsrättslagen.

Rättigheterna till texter och teckningar av författaren Emil Hagström, tillhör syskonen Jakobsson, representerade av Einar Jakobsson, som nås via Emil Hagström-sällskapet.
E-post till Einar Jakobsson: einar.jakobsson@bredband.net
 

Användandet av texter (poesi eller prosa) utan kommersiellt intresse i syfte att belysa Emil Hagströms författarskap – att arbeta för att sprida kännedom kring redan publicerade verk – är fritt mot angivande av källa och vi önskar endast att man redovisar var, när, hur och vad som gjorts till Emil Hagström-sällskapet (Postadress och e-postadress finns under ”Om Sällskapet” i menyraden. Du kan e-posta till: e-post@emilhagstrom-sallskapet.se).
För att få rättighet att tonsätta, framföra eller trycka något av Emil Hagströms verk i kommersiellt syfte krävs tillstånd för detta.

Eftersom Emil Hagström blivit avporträtterad och hans poesi blivit tonsatt vill vi betona att det i en del sammanhang finns flera upphovsmän att ta hänsyn till. Ställ gärna frågan till Sällskapet. Vi kan ibland förmedla kontakten till rättsinnehavare. I övriga fall hänvisar vi till gällande lagstiftning och rekommenderar intresserade att vid behov ta del av följande hemsidor, här i bokstavsordning:

ALIS; Administration av litterära rättigheter
www.alis.org

BLF; Bildleverantörernas förening
www.blf
.se

Bildkonst Upphovsrätt i Sverige
www.bus.se

FST; Föreningen Svenska Tonsättare
www.fst.se

SAMI; Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation
www.sami.se

SFF; Sveriges Fotografers Förbund
www.sfoto.se

SFF; Sveriges Författarförbund
www.forfattarforbundet.se

SMIC - Swedish music information centre /Svensk Musik
www.mic.stim.se

STIM; Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå
www.stim.se