I arkivet / Lyrik


 

 

 


 

 

Vart går du?

Du längtan som tänder, tänder
ditt häxbål i detta bröst,
min stympade hand jag höjer,
min kvävda, tonlösa röst.

Jag söker min Gud, men finner
en väg där jag fryser ihjäl.
Mitt liv som en rök försvinner.
Vart går du, min okända själ?Emil Hagström

”Den tanklöse spelmannen” 
(
Albert Bonniers förlag 1943)