I arkivet / Lyrik


 

Vad värdes du så begära?

Hammarn slår mot sula och läst.
Vad värdes du så begära?
Undrar vad jag skall sakna mest?
Förbidan tung att bära?

Trötta steg och nötta skor.
Vad värdes du så begära?
En sällsam rot i tystnad bor,
oss stilla förbidan att lära.

Hammarn slår och nålen går.
Vad värdes du så begära?
Så drog en vind, så drev mina år.
Vad hade jag så till att lära?


Emil Hagström

”Brudbloss och jungfrulin”
(LT:s förlag 1949)