I arkivet / Lyrik


 

Svarta skuggor.

S
varta skuggor
falla över världen,
men evigheten
är utan sorger.
Livets gåvor
under tunga stunder
skola uppenbaras
vid dagens port.
Mörker och ljus
äro två bröder
med samma djupa
mening.

Emil Hagström

”Det torra trädet savas” 
(Carl Wibergs bokhandels förlag 1937)