I arkivet / Lyrik


 

 

 


 

 

Oktoberdagar

Regnet droppar tungt från trädens grenar,
grått och dystert silar dagens ljus
över parkens träd och gatans stenar
mellan höga, kalla hyreshus.

Tungt en flyttvagn rullar till en annan
ort, där dagarna skall formas ut
för små människor med veck i pannan
och bekymmer vid vart månadsslut.

Nya rum skall gömma deras möda,
deras längtan, sorger och besvär
till dess någon bärgar in sin gröda
på den ort där fred och stillhet är.

Grå oktober, höstens gråa dagar
viras in i årets enkla krans
till dess himlen äntligen behagar
lysa med en klarnad vinterglans.


Emil Hagström

Ett tidningsklipp från okänd tidning,
sannolikt i början av 40-talet
.