I arkivet / Lyrik


 

Minns du stigen och minns
           du skällorna


Minns du stigen och minns du skällorna,
minns du mej?
I de svala och djupa källorna
fann jag dej.

I de dunkla och gröna dalarna
fann jag dej.
Minns du bäcken och minns du alarna,
minns du mej?

Myr som svänger de vita luvorna,
minns du mej?
På de mjuka och gröna tuvorna
fann jag dej.

Djupt i jorden, i jorden seende
fann jag dej.
Minns du nätternas tysta leende,
minns du mej?


Emil Hagström

”Dikter i urval / Nya dikter” 
(LT:s förlag 1957)