I arkivet / Lyrik


 

Lilium och trampgräs

Ljuvaste Lilium,
hjärtanskär,
kan du se vad rynkig
och skrynklig jag är.
Jag är mager och blind
och mot graven det bär,
ljuvaste lilja
och hjärtanskär.

Ljuvaste Lilium,
hjärtanskär,
kan du se vad vissnad
och grånad jag är.
Hur det är, hur det blir
på jordenom här
 - jag är trampgräs,
du Lilium, hjärtanskär
Emil Hagström

”Brudbloss och jungfrulin” 
(LT:s förlag 1949)