I arkivet / Lyrik


 

Ackord

Högt över snöhöljda hus
steg du i stjärneljus,
drömklara, glittrande ström,
guldsöm i tidernas väv.
Skuggor i ångestskog
snarligt på flykten du slog.
Trolldom och nöd,
mörker och död
flydde då gryningens
kantele ljöd.Emil Hagström

”Den tanklöse spelmannen” 
(Albert Bonniers förlag 1943)